z-winnickiego-wzgorza.pl

Platforma handlowa

W skrócie – pod pojęciem „gaz ziemny” należy rozumieć zwykłe paliwo, które jest wydobywane ze znajdujących się w skorupie ziemskiej złóż. Jest to mieszanka gazów, to znaczy metanu z pozostałymi gazami palnymi, a także związkami niezapalnymi. W skutek różnego rodzaju przebiegów chemicznych, skład gazu podlega przeistoczeniom, w wyniku czego powstaje naturalnie gaz ziemny. Polska należy do grona państw, w którym jest niezmiernie dużo urządzeń bazujących na procedurze gazowej, w związku z tym jesteśmy jednym z najogromniejszych importerów gazu ziemnego na ziemi. Najogromniejszą jednostką zajmującą się gazem ziemnym w polskim kraju jest PTP. Wkroczże na naszą stronę !

Dodaj komentarz

Katalog niesamowitych zdjęć