z-winnickiego-wzgorza.pl

Kurs złota

Gdy jedynie pojawia się ryzyko globalnego spowolnienia gospodarczego albo geopolitycznego (wojna, pandemia), tradycyjnie rośnie popyt inwestycyjny na złoto jako aktywo ochronne. Ale ta zasada nie zawsze się sprawdza. W przypadku dużego załamania cen, na rynkach wybucha panika. W przypadku braku płynności inwestorzy wyprzedają aktywa, ale metal szlachetny jakim jest złoto może również na krótko stracić na wartości.Tak właśnie stało się w marcu 2020 roku. Jak jedynie zaczęły się blokady, kurs złota skierował się na południe oraz zanotował spadki. Jednakże już w kwietniu 2020 roku złoto odzyskało utracony grunt i kontynuowało wzrost. Jednakże razem ze spadkiem zmienności na rynkach akcji w 2021 roku, popyt inwestorów na złoto zaczął słabnąć. Po podniesieniu stóp procentowych rośnie rentowność papierów wartościowych (obligacji, akcji). Złoto nie przynosi dochodów spośród tytułu odsetek, poza rzadkimi przypadkami. Przeto popyt na metal szlachetny zaczyna spadać oraz ciągnie ceny w dół.

Dodaj komentarz

Katalog niesamowitych zdjęć