z-winnickiego-wzgorza.pl

Mediator

Mediator zielona góra to bezstronna osoba, która pomaga skonfliktowanym stronom w spokojnym przedstawieniu swych racji oraz oczekiwań, a następnie w wypracowaniu rozwiązania, które usatysfakcjonuje poszczególną ze stron. Zadaniem mediatora jest pomoc w skoncentrowaniu się na problemach, tudzież w konsekwencji – w ich rozwiązaniu.Do mediatora warto zgłosić się szczególnie wtedy, gdy strony nie tylko nie potrafią rozwiązać zaistniałego konfliktu, lecz z trudem przychodzi im chociażby rozmowa oraz negocjacje. Zaczerpnięcie z pomocy mediatora możliwe jest przed rozpoczęciem procesu sądowego. Mediacja może z powodzeniem zastąpić postępowanie sądowe. Porozumienie, osiągnięte z pomocą mediatora, wymagać będzie wyłącznie zatwierdzenia przez sąd.Jedna ze stron konfliktu może zachęcić do mediacji drugą stronę. Skonfliktowane strony mogą jeszcze pozostać skierowane do mediatora na pewnym etapie toczącego się już postępowania sądowego.

Dodaj komentarz

Katalog niesamowitych zdjęć