z-winnickiego-wzgorza.pl

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usytuowana w Bielsku-Białej Kancelaria Biegłych Rewidentów wychodzi naprzeciw wymaganiom przedsiębiorców zainteresowanych kompleksową obsługą księgową. Oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych sporządza listy płac, rozliczenia z ZUS a także przygotowuje raporty okresowe. Oferuje kompetentne doradztwo w zakresie podatków a także rachunkowości. Opracowuje instrukcje obiegu dokumentów, inwentaryzacyjne a także inne. Nadzoruje cykliczność rozliczeń z budżetem. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi. Prowadzi szkolenia dla firm odnośnie do zmian w przepisach podatkowych. Biuro rachunkowe Book-Keeper realizuje też usługi audytorskie. Bada sprawozdania finansowe a także przeglądy śródroczne. Trudni się audytorską obsługą przekształceń a także fuzji spółek osobowych a także kapitałowych. Zapewnia staranną a także terminową realizację każdego zlecenia.

Dodaj komentarz

Katalog niesamowitych zdjęć