z-winnickiego-wzgorza.pl

Psychotronika

Nie jest się w życiu zdanym wyłącznie na samego siebie. Nie posiada nic gorszego od niniejszego, iż popada się w samotność. Kiedy jest się samemu prosto zbierają się szkodliwe myśli. Niejednokrotnie także możemy sami siebie nieprawidłowo postrzegać, bądź daną sytuację. Dlatego tak istotne jest to, ażeby przebywać spośród ludźmi, a już zwłaszcza takimi, którzy potrafią nam pomóc. Uczenie się w grupie bardzo rozwija i wzmacnia pewność siebie. Z całą stanowczością psychotronika jest kierunkiem jakiego warto się podjąć. On łączy w sobie 3 sfery. Należą do nich: duch, psychika i materia. Po skończeniu psychotroniki człowiek jest w stanie pomóc nie tylko innym, lecz przede wszystkim sobie. Poza tym jest się bardziej otwartym na autentyczny kontakt spośród ludźmi i potrafi się dopasować właściwe techniki psychoterapeutyczne.

Dodaj komentarz

Katalog niesamowitych zdjęć